Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Απλά Γραμμικά Ωμικά Κυκλώματα - Εφαρμογές του νόμου του Οhm και των νόμων Kirchhoff - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Οι αντιστάσεις μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικούς τρόπους. Για την καλύτερη και ευκολότερη αντιμετώπιση σύνθετων κυκλωμάτων, παρουσιάζεται πολλές φορές η ανάγκη αντικατάστασης ενός συστήματος αντιστάσεων με μια ισοδύναμη αντίσταση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: ΕΠΑ.Λ., Α' ΕΠΑ.Λ.
  • Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΑ.Λ. - Τομέας Ηλεκτρονικής
  • Τύπος Υλικού: Προτάσεις Διδασκαλίας
  • Εισηγητής - Δημιουργός: ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
  • Ημερομηνία Υποβολής: Τρίτη, 30 Μαΐου 2006
Διαβάστηκε 914 φορές