3-12-15, 11:09

Το Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο από το 2016

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε ως χρηστικό εργαλείο πληροφόρησης για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, με βάση τη μέχρι τώρα νομοθεσία, για τη διάρθρωση του ημερήσιου Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, όπως λειτουργεί από το σχολικό έτος 2015 – 2016.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Διαβάστηκε 1625 φορές