18-07-22, 10:21

Δράσεις etwinning STEAM-Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά

STEM Για τα ακόλουθα προγράμματα δείτε λεπτομέρειες εδώ

Let's STEAM: European Harbours

 From STEM to STEAM: Simple Science Experiments That Fizz!

STEMing the Environment: Viable Cities

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:  Μαρία Ρέλλια

Τελευταία τροποποίηση στις 16-08-22, 13:21