19-05-22, 10:22

Επαγγέλματα του Μέλλοντος -4ο ΔΣ Πεύκης

PEFKI

Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης  του 4ου ΔΣ Πεύκη, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Δημιουργώ 
και καινοτομώ», παρουσιάζουν τα «Επαγγέλματα του Μέλλοντος». Οι εργασίες εκπονήθηκαν στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 3.0,  με χρήση εντολών προγραμματισμού. Η σύνθεση έγινε στο Wakelet.
https://wke.lt/w/s/_LOR6T

Blog ΠΣΔ                      : 
https://blogs.sch.gr/elinamav/category/4o-peykis-pliroforiki/


Weebly site about programming : 

https://elinamavridou.weebly.com/2021-2022.html

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Ελίνα Μαυρίδου

Τελευταία τροποποίηση στις 19-05-22, 13:57