3-02-22, 08:04

Έγκριση μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «Τα κρυμμένα παιδιά. Ιστορίες ανθρωπισμού στη φρίκη του Ολοκαυτώματος»