24-01-22, 10:43

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος "Η άσκηση είναι φάρμακο" της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ