10-01-22, 09:25

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: "Ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη: Ένας πολιτισμικός καθρέφτης ελληνικότητας"