21-12-21, 13:18

Έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρομποτικής και Καινοτομίας με τίτλο «FLL-FIRST® FORWARD (Ανοιχτή Κατηγορία Σχολείων)»