8-12-21, 12:20

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Δασική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ενημέρωση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης»