1-07-21, 12:18

Έγκριση 4ου Συνεδρίου Model United Nations (DSTMUN – Deutsche Schule Thessaloniki Model United Nations Conference) της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης