Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

6-04-21, 09:36

Αποτελέσματα του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Σε συνέχεια του με αρ. πρ. Φ15/152576/Δ2/09-11-2020 εγγράφου της Υπηρεσίας μας με θέμα: «4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική για μαθητές/τριες Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2020-2021» σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού, όπως αυτά απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Αποτελέσματα του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική για μαθητές/τριες Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2020-2021: 

Αρχείο1    Αρχείο2

Διαβάστηκε 15 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 6-04-21, 09:54