Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

23-02-21, 09:37

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»