Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

15-01-21, 09:16

Τροποποίηση προκήρυξης 6ου Μαθητικού Διαγωνισμού: “1821-2021 «Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία στην καλλιέργεια της γνώσης. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο νεοσύστατο κράτος»”