21-09-15, 10:05

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ με ΑΞΙΑ

euro

Tα κέρματα του ευρώ έχουν τη δική τους αγοραστική δύναμη. Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση να εξοικειωθούν στη χρήση των κερμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες συναλλαγής.

(Φορείς: Υπ.Ε.Π.Θ. & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Εκπαιδευτικά παιχνίδια ΣΤΕΡΞΙΣ »