Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δυνατότητες ανοιχτής πρόσβασης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο «Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη»

ysma20Σας ενημερώνουμε ότι ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης
Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,
αναστέλλει έως τις 31-12-2020 το δανεισμό των Εκπαιδευτικών Μουσειοσκευών σε όλα τα σχολεία της
χώρας. Ωστόσο, με στόχο τη συνέχιση της υποστήριξης της σχολικής διαδικασίας και τον εμπλουτισμό
των μαθημάτων που αφορούν στην ιστορία, αρχιτεκτονική, γλυπτική αλλά και την αναστήλωση των
μνημείων της Ακρόπολης, σας γνωστοποιούμε τις δυνατότητες ανοιχτής πρόσβασης στο ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στο «Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την
Ακρόπολη» (http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/ ).
Συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμα:

Α. Το έντυπο περιεχόμενο των Μουσειοσκευών «Πάμε στην Ακρόπολη», «Ένας Αρχαίος Ναός», «Η
Ζωφόρος του Παρθενώνα», «Το Δωδεκάθεο» και ο εκπαιδευτικός φάκελος «Ακρόπολη και Αναστήλωση»
(Συλλογές-Τύπος Περιεχομένου «Εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές»).

Β. Φυλλάδια σε μορφή pdf που έχουν δημιουργηθεί για θεματικές περιηγήσεις ή περιοδικές εκθέσεις
στον Βράχο και στο Μουσείο της Ακρόπολης. (Συλλογές- Τύπος Περιεχομένου «Φυλλάδια»).

Γ. Ψηφιακές εφαρμογές:
 «Ένας Αρχαίος Ναός» (https://ancienttemple.ysma.gr/),
 «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα» (http://www.parthenonfrieze.gr/),
 «Το Πρόγραμμα Γλαύκα» (http://theglafkaproject.ysma.gr/),
 «Αθηνά, Η θεά της Ακρόπολης» (http://www.acropolis-athena.gr/),
 «Εικονική περιήγηση των μνημείων της Ακρόπολης» (http://www.acropolisvirtualtour.gr/)

Δ. Σχέδια μαθημάτων για εκπαιδευτικούς με ενδεικτικές οδηγίες για την προσέγγιση κάθε θέματος πριν,
κατά και μετά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο ή το μουσείο.

Ε. Ταινίες- βίντεο σχετικά με την ιστορία της Ακρόπολης και τα έργα αναστήλωσης στα μνημεία
(Συλλογές-Τύπος Περιεχομένου «Βίντεο»).

Δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό του Τομέα αλλά και σε πλήθος άλλων
πληροφοριών δίνεται επίσης μέσα από την ιστοσελίδα της ΥΣΜΑ - www.ysma.gr και την ιστοσελίδα του
Μουσείου Ακρόπολης - www.theacropolismuseum.gr στην ενότητα «Μάθηση».

Διαβάστηκε 314 φορές