31-08-20, 12:55

Έγκριση διεξαγωγής του μαθητικού διαγωνισμού: «1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη»