Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

31-07-20, 08:10

Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση –Τιμώντας τους Ήρωες του 1821»