Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

30-07-20, 10:49

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: "Πλαστικά μετά τη χρήση; Η θέση τους στο μπλε κάδο, μακριά απ’ τη γαλάζια θάλασσα"