Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

17-07-20, 14:06

Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Εικαστικών με θέμα « Η Ιατρική και τα φάρμακα στη φαντασία των νέων»