Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

16-07-20, 14:00

Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας με τίτλο: «Το μέλλον που θέλουμε – Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων»