Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

29-06-20, 12:28

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων – Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή – ΚΕ΄ Σύνοδος» - σχ. έτ. 2020-2021