Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

19-06-20, 12:10

Έγκριση αιτήματος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: "Χωρίς μετρητά πώς;" της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ -ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ