Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

18-06-20, 12:30

Έγκριση αιτήματος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός» του Οργανισμού QUALITY NET WORK το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (κυρίως Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού)