Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

29-05-20, 08:08

Εγκριση εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «Ευαισθητοποίηση μαθητριών/μαθητών σε ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας Φύλου, Έκφρασης Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου» του Πολύχρωμου Σχολείου