Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

28-05-20, 10:06

Έγκριση εκπαιδευτικού Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού του Συλλόγου Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «Πρωτοβουλία για το Παιδί»προγράμματος και υλικού του Συλλόγου Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «Πρωτοβουλία για το Παιδί»