26-05-20, 12:39

Έγκριση υλοποίησης της έκθεσης μαθητικών ψηφιακών έργων καινοτομίας και δημιουργικότητας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ