Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

16-04-20, 09:10

Εγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Θεατροποιημένη αφήγηση του παραμυθιού «Το πιο γλυκό ψωμί»-Αυτοσχεδιασμός με πρωταγωνιστές τα παιδιά» του ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ