Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

16-04-20, 09:04

Εγκριση υλοποίησης του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος με τίτλο: «Διαφυγές» του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ