Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

17-03-20, 11:24

'Εγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ΝΕΦΕΛΗ , με τίτλο «Διατήρηση και Αναβάθμιση της Φυσικής Κληρονομιάς του υγροτόπου Natura 2000 της περιοχής»