Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

17-03-20, 11:18

'Εγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης σχολείων με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου της ΜΚΟ Αειφόρουμ και της Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση