Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

6-03-20, 09:41

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο: «Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλητισμού ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. Έτος 2019-2020.