Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

6-03-20, 09:38

Έγκριση διοργάνωσης του Πανελλήνιου Ποιητικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Άθλον Ποιήσεως Γιάννης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας - σχ. έτος 2019-2020.