Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

25-02-20, 09:24

Έγκριση διοργάνωσης του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: «Γι’ αυτά πολεμήσαμε» των Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων Ηρακλείου Αττικής και Μελισσίων των Εκπαιδευτηρίων «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» για μαθητές/-τριες Δ.Ε. της χώρας - σχ. έτος 2019-2020