Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

25-02-20, 09:22

Έγκριση διοργάνωσης Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: «7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης» των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για μαθητές/-τριες Δ.Ε. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - σχ. έτος 2019-2020.