19-02-20, 09:14

Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: We Go Stem Greece του Πρότυπου Κέντρου Ρομποτικής και Τεχνολογίας MAKERLAB