Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

14-02-20, 10:01

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ & ΨΥ) «Π. Σακελλαρόπουλος»