Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

7-02-20, 08:56

Απάντηση σε αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων