29-01-20, 12:13

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικών του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (Ι.Δ.Α.Φ.Κ.)