Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

11-08-15, 10:09

8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - ICODL 2015

odl2015

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ), η Ελληνογερμανική Αγωγή, και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ σας προσκαλούν στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα: «Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας» που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2015

στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη Αττικής, με επιστημονικούς χορηγούς:

* Open Education: The Journal for open and distance learning & educational technology
* GLOKALde e-journal of UDEEEWANA-United Distance Education for Eastern Europe western Asia Northern Africa
* TOJDE: The Turkish Online Journal of Distance Education
* International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)
* int.WOJDE: International Women Online Journal of Distance Education

Μπορούν να συμμετέχουν με προφορική ανακοίνωση:
* Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
* Φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
* Εκπαιδευτές ενηλίκων και υπεύθυνοι τμημάτων εκπαίδευσης/ανθρώπινου δυναμικού ιδιωτικών και δημοσίων φορέων
* Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, διδάσκοντες

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
1. Καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση
2. Η έρευνα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
3. Η καινοτομία στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ
4. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: αυτόνομα και μικτά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης
5. Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στην επικοινωνία, διδασκαλία και μάθηση
6. Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι – MOOCs και σύγχρονες εκπαιδευτικές εφαρμογές
7. Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή μάθηση: σύγχρονες πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης
8. Ανάπτυξη και Διασφάλιση Ποιότητας στην εκπαίδευση
9. Η αξιολόγηση ως μοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης
10. Εκπαιδευτικό υλικό και καινοτόμες εφαρμογές σε: E-learning, M-learning, D-learning, Online learning

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το Συνέδριο δέχεται εισηγήσεις σχετικές με τα θεματικά πεδία του Συνεδρίου, οι οποίες μπορούν να είναι:
- Α’ Μέρος: θεωρητικά κείμενα, πρωτότυπες επιστημονικές έρευνες (έκταση κειμένου έως 14 σελίδες)
- Β’ Μέρος: εφαρμογές, καλές πρακτικές, περιγραφικές μελέτες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θέματα για διάλογο (έκταση κειμένου έως 8 σελίδες)
Όλες οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν, θα επιλεγούν έπειτα από τη θετική κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική. Οι εισηγήσεις μπορούν να παρουσιαστούν σε μια από αυτές τις γλώσσες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Η ημερομηνία υποβολής εργασιών 30/6/2015
Ενημέρωση για την αποδοχή της εργασίας 30/7/2015
Διεξαγωγή του συνεδρίου 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Υποβάλλεται πλήρες κείμενο.
1. Κατεβάστε το Πρότυπο (http://www.openet.gr/wp-content/uploads/2015/03/icodl2015-template.dotx). Σε αυτό θα συγγράψετε την εργασία σας, ώστε να είστε σύμφωνοι με τις προδιαγραφές. Σε αυτό βρίσκονται όλες οι προδιαγραφές για το Α’ και Β’ Μέρος.
2. Αφού ολοκληρώσετε τη συγγραφή της εργασίας σας, αποστείλετέ την στο email: icodl2015_at_gmail.com (αντικαταστήστε το _at_ με @) το αργότερο μέχρι τις 30/06/2015.
3. Θα ενημερωθείτε για την αποδοχή ή μη της εργασίας σας μέχρι τις 30/07/2015. Υπάρχουν 3 περιπτώσεις:
a. Η εργασία σας να γίνει δεκτή ως έχει.
b. Η εργασία σας να γίνει δεκτή με διορθώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις διορθώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών, μέχρι την ημερομηνία που θα σας υποδειχθεί.
c. Η εργασία σας να απορριφθεί.
4. Προσοχή! Μετά την έγκριση της εργασίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης αυτής, θα πρέπει ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων να πραγματοποιήσει την εγγραφή του, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει. Διαφορετικά η εργασία δεν δύναται να δημοσιευθεί.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Τα Πρακτικά θα δημοσιευθούν σε ψηφιακή μορφή υπό μορφή τόμου στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ή αμέσως μετά.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όπως και στα προηγούμενα Συνέδρια, έτσι και σε αυτό ακολουθείται κοινωνική πολιτική και το κόστος συμμετοχής είναι στο ελάχιστο δυνατό.
- €30
- Για φοιτητές και μέλη του ΕΔΑΕ: €20
- Οι πιστοποιημένοι άνεργοι μπορούν να το παρακολουθήσουν ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας την 1η ημέρα διεξαγωγής του Συνεδρίου στη Γραμματεία ή σε λογαριασμό που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: 6/11/2015

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ), Ελληνογερμανική Αγωγή, Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ

ΤΟΠΟΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή, Δημητρίου Παναγέα, 153 51, Παλλήνη Αττικής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://www.openet.gr/. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, επικοινωνήστε στο: icodl2015_at_gmail.com (αντικαταστήστε το _at_ με @)

Διαβάστηκε 5272 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 11-08-15, 10:09