Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

15-01-20, 08:24

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Κυκλοφόρησε σωστά, κυκλοφόρησε με ασφάλεια»