Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

14-01-20, 08:28

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλης «Όραμα»