10-01-20, 11:28

Εγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαιδεύοντας το κοινό στο αρχαίο δράμα» του Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε.