Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

9-01-20, 09:38

Έγκριση διεξαγωγής της 10ης Μαθητικής Προσομοίωσης-Συνδιάσκεψης Μοντέλου των Ηνωμένων Εθνών (10ο PS-MUN 2020) των Εκπαιδευτηρίων “Ο ΠΛΑΤΩΝ”