9-01-20, 09:30

Εγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Η φύση των πραγμάτων» της ΑμΚΕ ΑΝΑΣΣΑ