Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

31-12-19, 10:00

Έγκριση διεξαγωγής του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημιουργίας Παιχνιδιού στο Scratch