Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

31-12-19, 09:22

Έγκριση του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ιστορίας με θέμα «Ιστορία της Ευρώπης και του Κόσμου (20ος αιώνας) , για το σχ. έτος 2019-2020