Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

20-12-19, 09:29

Εγκριση περιβαλλοντικού προγράμματος της MKO NOWASTE21 με τίτλο: «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον Χωρίς Απόβλητα»