Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

20-12-19, 09:27

Εγκριση περιβαλλοντικού προγράμματος και υλικού του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου με τίτλο: «Κινηματογραφική Παιδεία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση Αειφορία στο πλαίσιο του Οπτικοακουστικού Εγγραμματισμού»