16-12-19, 11:49

Εγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: Σύμπραξη σχολείων για τη δημοκρατία στην εκπαίδευση του EUDEC GREECE