Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

13-12-19, 13:31

Έγκριση διοργάνωσης της 15ης Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων (ACMUN) στο Αμερικανικό Κολλέγιο “ΑΝΑΤΟΛΙΑ” Θεσσαλονίκης για μαθητές/τριες Δ.Ε. – 14-16 Φεβρουαρίου 2020 – σχ. έτ. 2019-2020